ELEKTRIKA ,PREKIDAČI, CDI, BOBINE, REGULATORI NAPONA